راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به تفليس
جمعه 2 اسفند 300,000
دوشنبه 5 اسفند 420,000
سه شنبه 6 اسفند 550,000
چهارشنبه 7 اسفند 780,000
جمعه 9 اسفند 600,000
یکشنبه 11 اسفند 890,000
دوشنبه 12 اسفند 750,000
سه شنبه 13 اسفند 800,000
چهارشنبه 14 اسفند 900,000
جمعه 16 اسفند 950,000
یکشنبه 18 اسفند 1,000,000
دوشنبه 19 اسفند 950,000
سه شنبه 20 اسفند 1,100,000
چهارشنبه 21 اسفند 1,250,000
جمعه 23 اسفند 1,450,000
یکشنبه 25 اسفند 1,700,000
دوشنبه 26 اسفند 1,950,000
سه شنبه 27 اسفند 2,200,000
چهارشنبه 28 اسفند 2,100,000
جمعه 1 فروردین 2,000,000
یکشنبه 3 فروردین 2,150,000
دوشنبه 4 فروردین 2,090,000
سه شنبه 5 فروردین 1,900,000
چهارشنبه 6 فروردین 2,000,000
جمعه 8 فروردین 1,800,000
یکشنبه 10 فروردین 1,800,000
دوشنبه 11 فروردین 1,700,000
سه شنبه 12 فروردین 1,600,000
چهارشنبه 13 فروردین 650,000
جمعه 15 فروردین 690,000
یکشنبه 17 فروردین 750,000
دوشنبه 18 فروردین 1,250,000
سه شنبه 19 فروردین 1,450,000
چهارشنبه 20 فروردین 1,450,000
جمعه 22 فروردین 890,000